Νέα - Ανακοινώσεις.

1st Workshop on project “ANASA”

1st Workshop on project “ANASA”Development of an Optical Sensor for Detecting the Quality of Diesel Fuels28 Jun 2021   On behalf of George Giordamlis of Prisma Electronics SA and the ANASA project team, we are delighted to invite you to the 1st ANASA Workshop that will be conducted online, on 28.06.2021, at 10.00-12.00 CEST, via Teams. The workshop is about gathering your viewpoints (main achievements) on the  Development of an Optical Sensor for Detecting the Quality of Diesel Fuels, translating them into system...

Συνέχεια ανάγνωσης

1ο Εργαστήριο για το έργο «ANASA»

1ο Εργαστήριο για το έργο «ANASA»Ανάπτυξη οπτικού αισθητήρα για την ανίχνευση της ποιότητας των καυσίμων ντίζελ28 Ιουνίου 20211   Εκ μέρους του Γεώργιου Γιορδαμλή, Πρόεδρο Δ.Σ. της Prisma Electronics SA και της ομάδας του έργου ANASA, με χαρά σας προσκαλούμε στο 1ο Εργαστήριο ANASA που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, στις 28.06.2021, στις 10.00-12.00 CEST, μέσω Teams. Το εργαστήριο αφορά τη συγκέντρωση των απόψεών σας (κυρίως επιτεύγματα) σχετικά με την ανάπτυξη ενός οπτικού αισθητήρα για την ανίχνευση της ποιότητας...

Συνέχεια ανάγνωσης