Επικοινωνία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 87
Τ.Κ. 68132, Αλεξανδρούπολη

+30 25510 35013
info[ @ ]prisma.gr

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Άγιος Λουκάς
Τ.Κ. 65404, Καβάλα

+30 2510 462310
info[ @ ]ihu.gr

Ανάπτυξη Κατασκευή Συσκευής Οπτικών Αισθητήρων για την Εκτίμηση της Ποιότητας Καυσίμων

Σχεδίαση και Κατασκευή ιστοσελίδας ΕΧΕΟ Software House

Η δημιουργία του ιστοτόπου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονίας – Θράκη» 2014 – 2020.